FEAD 2021-2: Nabava paketa higijenskih proizvoda - Odluka o odabiru

Preuzmi

FEAD 2021-2 OBAVIJEST O NABAVI ponovljeni postupak

Preuzmi

FEAD 2021-2 Nabava paketa higijenskih proizvoda- Odluka o poništenju

Preuzmi

FEAD 2021-1: NABAVA PAKETA HRANE - Odluka o odabiru

Preuzmi

FEAD 2021-2: Dokumentacija za nadmetanje - NABAVA PAKETA HIGIJENSKIH PROIZVODA

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Rok za dostavu ponuda: 14.06.2021. u 12:00 CET
Preuzmi